"ดูรายการต่อไป click ตรงกลางกรอบภาพ

แผนกควบคุมบัตรบุคคลและยานพาหนะ กองควบคุมและรักษาความปลอดภัย
สำนักงานผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง